Programa

Diumenge 18 de juliol de 2021

18.30-19 h Acte de benvinguda

19-20.30 h Conferència inaugural: José Ignacio Hualde (Universitat d’Illinois a Urbana-Champaign)

Intervocalic lenition, contrastiveness and neutralization in Catalan

20.30-21 h Actuació musical de Salvatge Cor

Dilluns 19 de juliol de 2021

15-16.30 h Curs 1: La pragmàtica experimental (Xavier Villalba, UAB). Àrea: pragmàtica/semàntica. (Part 1)

16.30-17 h Pausa

17-18.30 h Curs 2: Aspectes controvertits de la sintaxi catalana (Anna Pineda, Sorbonne Université). Àrea: sintaxi. (Part 1)

18.30-19 h Pausa

19-20.30 h Curs 3: Language Attitudes and Catalan Sociolinguistics (Anna Tudela i Steven Byrne, UAM i University of Limerick). Àrea: sociolingüística. (Part 1)

Dimarts 20 de juliol de 2021

15-16.30 h Curs 4: The Acquisition of Catalan (Anna Gavarró, UAB). Àrea: adquisició, morfologia, sintaxi. (Part 1)

16.30-17 h Pausa

17-18.30 h Curs 5: El sistema vocàlic del català a través de jerarquies de restriccions (Clàudia Pons, UB). Àrea: fonologia, variació. (Part 1)

18.30-19 h Pausa

19-20.30 h Curs 1: La pragmàtica experimental (Xavier Villalba, UAB). Àrea: pragmàtica/semàntica. (Part 2)

21.30-22.30 h Activitats socials: quiz de l’EDELC.

Dimecres 21 de juliol de 2021

15-16.30 h Curs 2: Aspectes controvertits de la sintaxi catalana (Anna Pineda, Sorbonne Université). Àrea: sintaxi. (Part 2)

16.30-17 h Pausa

17-18.30 h Curs 3: Language Attitudes and Catalan Sociolinguistics (Anna Tudela i Steven Byrne, UAM i University of Limerick). Àrea: sociolingüística. (Part 2)

18.30-19 h Pausa

19-20.30 h Curs 4: The Acquisition of Catalan (Anna Gavarró, UAB). Àrea: adquisició, morfologia, sintaxi. (Part 2)

Dijous 22 de juliol de 2021

15-16.30 h Curs 5: El sistema vocàlic del català a través de jerarquies de restriccions (Clàudia Pons, UB). Àrea: fonologia, variació. (Part 2)

16.30-17 h Pausa

17-18.30 h Curs 1:  La pragmàtica experimental (Xavier Villalba, UAB). Àrea: pragmàtica/semàntica. (Part 3)

18.30-19 h Pausa

19-20.30 h Curs 2: Aspectes controvertits de la sintaxi catalana (Anna Pineda, Sorbonne Université). Àrea: sintaxi. (Part 3)

Divendres 23 de juliol de 2021

15-16.30 h Curs 3: Language Attitudes and Catalan Sociolinguistics (Anna Tudela i Steven Byrne, UAM i University of Limerick). Àrea: sociolingüística. (Part 3)

16.30-17 h Pausa

17-18.30 h Curs 4: The Acquisition of Catalan (Anna Gavarró, UAB). Àrea: adquisició, morfologia, sintaxi. (Part 3)

18.30-19 h Pausa

19-20.30 h Curs 5: El sistema vocàlic del català a través de jerarquies de restriccions (Clàudia Pons, UB). Àrea: fonologia, variació. (Part 3)

Dissabte 24 de juliol de 2021

15-16.30 h Comunicacions d’estudiants

16.30-17 h Pausa

17-18.30 h Comunicacions d’estudiants i lliurament del premi Aina Moll

18.30-19 h Pausa

19-20.15 h Tallers culturals

20.15-21 h Cloenda