Vídeos

Acte de benvinguda

Curs 1: La pragmàtica experimental (Xavier Villalba, UAB). Àrea: pragmàtica/semàntica

Curs 2: Aspectes controvertits de la sintaxi catalana (Anna Pineda, Sorbonne Université). Àrea: sintaxi

Curs 3: Language Attitudes and Catalan Sociolinguistics (Anna Tudela i Steven Byrne, UAM i University of Limerick). Àrea: sociolingüístic

Curs 4: The Acquisition of Catalan (Anna Gavarró, UAB). Àrea: adquisició, morfologia, sintaxi

Curs 5: El sistema vocàlic del català a través de jerarquies de restriccions (Clàudia Pons, UB). Àrea: fonologia, variació

Comunicacions d’estudiants

Entrega del 1r Premi Aina Moll a Christopher Little

Concert de Salvatge Cor