Comunicacions d’estudiants

Dijous 8 de setembre

Alba AdiegoLa llengua dels joves valencians en l’àmbit dels mitjans de comunicació
Ton Artigas Comaposada  L’assignació de gènere gramatical en una mostra de manlleus incorporats al català: un assaig de formalització en Teoria de l’Optimitat
Alba ClopésHàbits de consum audiovisual i alternances de codi en el joc infantil
Dani Colom YurritaLes estructures de concordança negativa amb mot negatiu preverbal: un canvi sintàctic en tortosí
Ashley CooganAuthenticity and Anonymity: La Llengua Propia and Language Attitudes Towards ‘New Speakers’ of Catalan
Ester Fonts GonzàlezEl català estàndard i les opcions preferibles de la Gramàtica de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans: Anàlisi d’una mostra de premsa general
Blanca Garcia-Oliver CanetLa presència del català en la documentació privada dels segles XI i XII
Mireia Gómez i MartínezA multimodal narrative-based intervention improves the frequency of use of Catalan in Spanish-dominant preschoolers
Clara Güell NogueraCohesió lèxica i variació funcional
Hèctor Llull GilIdeologies i pràctiques lingüístiques de l’alumnat de La Bressola en el pas de primari a secundari

Divendres 9 de setembre

Rohan Kaya‘Catalan is like a Religion to us’ – Language Ideologies of Young Moroccans in Catalonia
Tristan LeeClitic climbing in Algherese Catalan: empirical findings
James RamsburgLanguage contact and the maintenance of Majorcan Catalan
Marina Ribas EsparrellLa lexicalització dels conceptes de color en català
Sílvia Rovira LópezEl comportament de la vocal neutra en els contactes vocàlics del català central. Estudi sociofonètic
Sandra Sabaté TuronLa influència del sistema educatiu en la creació d’un estàndard occidental a les Terres de l’Ebre
Marta Timoneda FonfriasDescripció microtipològica i anàlisi freqüencial de les obertures del català