Ponent convidada: Judit Freixa Aymerich

Ponència inaugural: La innovació lèxica del català en metàfores

En la primera part de la ponència veurem com la metàfora de la glacera (Zaefferer, 2021) ens ajuda a situar la innovació lèxica del català dins del fenomen de canvi lingüístic que afecta totes les llengües. Veurem com la llengua guanya i perd elements d’una manera natural, i com fricciona amb altres llengües. Amb la metàfora del cicle de vida (Renouf, 2013), dedicarem la part central de la ponència a analitzar els diferents estadis pels quals passa un neologisme des del seu naixement fins a la seva mort (que pot ser la desaparició o l’entrada al diccionari). En aquest cicle de vida, el neologisme ha de créixer des del punt de vista social, gramatical i cognitiu (Schmid, 2008). Però, com veurem amb la metàfora del concurs de talents (Kerremans, 2015), no tots els neologismes viuen un desenvolupament semblant: alguns tenen un èxit efímer, d’altres es converteixen en necessaris i d’altres tenen un recorregut inestable, i el seu èxit no dependrà exclusivament de la seu valor intrínsec.

  • Judit Freixa Aymerich

Afiliació i càrrecs

Professora Titular (Dept. Traducció i Ciències del Llenguatge – Universitat Pompeu Fabra)

Investigadora Principal del grup IULATERM

Directora de l’Observatori de Neologia

Especialista en Lèxic (Neologia, Terminologia, Lexicografia, Variació)

Projectes d’investigació dirigits (IP)

Lexical – Neología y diccionario: análisis para la actualización lexicográfica del español

Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2020-118954RB-I00), 2021-2024

GARBELL – Neologismes per a l’actualització del diccionari normatiu

Institut d’Estudis catalans (PR2015-S04-FREIXA), 2018-2021

Neómetro – La medición de la neologicidad y la diccionariabilidad de los neologismos del español

Ministerio de Economía y Competitividad (FFI2016-79129-P), 2017-2020

NADIC – Neologismes per a l’actualització del diccionari normatiu

Institut d’Estudis catalans (PR2015-S04-FREIXA), 2015-2017

Publicacions (selecció dels últims anys)

Freixa, Judit (2022). «Garbell: l’avaluador automàtic de neologismes catalans». Terminàlia, 26. 7-16.

Freixa, Judit (2022). «The Dictionarisation of Neologisms: The NADIC as a Model». En: Freixa, Judit; Martines, Josep; Guardiola, M. Isabel; Montané, M. Amor (2022). The Dictionarisation of Catalan Neologisms. Peter Lang.

Freixa, Judit (2022). «El proceso neológico». En: Bernal, Elisenda; Freixa, Judit; Torner, Sergi (2022) La neología del español: del uso al diccionario. Iberoamericana, 51-71. ISBN: 978-84-9192-268-1.

Freixa, Judit (2022). «Causes of terminological variation». En: Faber, Pamela. Amsterdam: John Benjamins. 399-420.

Bernal, Elisenda; Freixa, Judit (2022). «Anglicismos en los medios de comunicación». En: Rodríguez González, Félix. Anglicismos en el español contemporáneo. Una visión panorámica. Peter Lang, 45-64.

Bernal, Elisenda; Freixa, Judit; Torner, Sergi (2022) La neología del español: del uso al diccionario. Iberoamericana.

Bueno, Pedro J.; Freixa, Judit (2022). «Lexicographic detection and representation of Spanish neologisms in the COVID-19 pandemic». Lexicographica. Series Maior, 163, 73-92.

Freixa, Judit; Monterrubio, Juan Miguel (2022). «Sobre ciber– en español: su naturaleza como unidad lingüística y análisis de las formaciones en las que interviene». Iberoromania, 95, 61-75.

Freixa, Judit; Martines, Josep; Guardiola, M. Isabel; Montané, M. Amor (eds.) (2022). The Dictionarisation of Catalan Neologisms. Peter Lang.

Quirion, Jean; Freixa, Judit (2021) «Les politiques terminologiques dans les langues minorisées. Étude comparée de la Catalogne et du Québec». A: Agost, Rosa; Rouz, David (eds.). Traductologie, terminologie et traduction. Classiques Garnier, 35-50. ISBN: 978-2-406-11223-5.

Bernal, Elisenda; Freixa, Judit; Torner, Sergi (2020). «Criterios para la diccionarización de neologismos: de la teoría a la práctica». Signos, 53 (104). p. 592-618.

Bernal, Elisenda; Freixa, Judit; Torner, Sergi (2020). «Néologicité et dictionnarisabilité. Deux conditions inverses?». Neologica, 14. p. 47-60.

Bueno, Pedro J.; Freixa, Judit (2020). «¿Son neologismos los ocasionalismos?». En: Guerrero, Gloria; Pérez Lagos, Fernando. (coord.) (2020). Terminología, Neología y Traducción. Madrid: Comares.

Freixa, Judit; Freixas, Martí; Solivellas, Ivan (2020). «Autonomia i heteronomia en la innovació lèxica catalana». Catalan Review, 34. p. 99-117.

Freixa, Judit; Torner, Sergi (2020). «Beyond frequency: on the dictionarization of new words in Spanish». Dictionaries 41 (1). 131-153.