Guanyadora del III Premi Aina Moll

La guanyadora del III Premi Aina Moll va ser Elena Ríos, de la Universitat Jaume I, amb el treball “Lingüística de corpus aplicada a l’anàlisi de sinònims: ampliant i explotant la informació metalingüística de les obres lexicogràfiques”.

Així mateix, hi va haver tres finalistes. Xavier Pujol (Universitat de Barcelona), Elena Ríos (Universitat Jaume I) i Joana Pena (Universitat Pompeu Fabra).