Programme

IV Escola d’Estiu de Lingüística Catalana (EDELC 2024)

Brno, 3-6 de setembre de 2024

PROGRAMA

Dimarts, 3 de setembre

08.30-9.00 h.  Acreditació dels participants

09.00-11-00 h.  Inauguració

Ponència inaugural “La innovació lèxica del català en metàfores” Judit Freixa, Universitat Pompeu Fabra, Observatori de Neologia

11.00 h.  Pausa – cafè

11.30-12.30 h. Curs 1: Els connectors i els fenòmens de connexió en català (part 1)

Carles Royo, Universitat Rovira i Virgili

12.30-14.00 h. Dinar

14.00-15.00 h.  Curs 2: Els trets evolutius principals de la llengua catalana a partir del llatí vulgar (part 1)

                 Vicent Beltran Calvo, Universitat d’Alacant

15.10-16.10 h.  Curs 3: Nouns and nominalizations in Catalan: eventivity and argument structure (part 1)

                Elga Cremades, Universitat de les Illes Balears

16.10 h.  Pausa – cafè

16.30-17.30 h.  Curs 4: La sintaxi dels clítics pronominals i l’estructura de les construccions

                                  d’infinitiu en el català contemporani i antic (part 1)

                Tibor Berta, Universitat de Szeged

18.00 h.  Visita guiada per la ciutat de Brno a càrrec d’estudiants del grau de Llengua i Literatura Catalanes

                de la Universitat Masaryk de Brno

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Dimecres, 4 de setembre

9.00-10.00 h.  Curs 1: Els connectors i els fenòmens de connexió en català (part 2)

Carles Royo, Universitat Rovira i Virgili

10.00 h.  Pausa – cafè

10.30-11.30 h. Curs 2: Els trets evolutius principals de la llengua catalana a partir del llatí vulgar (part 2)

                Vicent Beltran Calvo, Universitat d’Alacant

11.30-13.00 h. Dinar

13.00-14.00 h.  Curs 3: Nouns and nominalizations in Catalan: eventivity and argument structure (part 2)

  Elga Cremades, Universitat de les Illes Balears

14.10-15.10 h.  Curs 4: La sintaxi dels clítics pronominals i l’estructura de les construccions

                                  d’infinitiu en el català contemporani i antic (part 2)

                   Tibor Berta, Universitat de Szeged

15.30 h  Excursió facultativa al poble Rajhrad amb un tast de vins de Moràvia

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Dijous, 5 de setembre

9.00-10.30 h.  Curs 1: Els connectors i els fenòmens de connexió en català (sessió pràctica)

Carles Royo, Universitat Rovira i Virgili

10.30 h.  Pausa – cafè

11.00-12.30 h. Curs 2: Els trets evolutius principals de la llengua catalana a partir del llatí vulgar (sessió pràctica)

                Vicent Beltran Calvo, Universitat d’Alacant

12.30-14.00 h. Dinar

14.00-15.30 h.  Curs 3: Nouns and nominalizations in Catalan: eventivity and argument structure (sessió pràctica)

  Elga Cremades, Universitat de les Illes Balears

15.40-17.10 h.  Curs 4: La sintaxi dels clítics pronominals i l’estructura de les construccions

                                  d’infinitiu en el català contemporani i antic (sessió pràctica)

                Tibor Berta, Universitat de Szeged

17.10 h.  Pausa – cafè

17.30-18.30 h.  Comunicacions d’estudiants

19.00 h.  Sopar de l’EDELC

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Divendres, 6 de setembre

9.00-10.00 h.  Tutories del curs 1 (Carles Royo) i del curs 2 (Vicent Beltran Calvo)

10.00-11.00 h.  Tutories del curs 3 (Elga Cremades) i del curs 4 (Tibor Berta)

11.00 h.  Pausa – cafè

11.30 h. Lliurament del premi Aina Moll

                Cloenda